Universitets- och högskolebibliotek

Dessa bibliotek hittar man på universitet och högskolor. Den mesta litteraturen som finns ska passa studenterna, lärarna forskarna och andra anställda. Till exempel juridisk litteratur på en juridisk fakultet, medicinsk litteratur på en medicinsk fakultet etcetera. På biblioteket kan studenterna förutom låna böcker, läsa e-böcker, även sitta och studera, kopiera och söka i databaser. Grupprum är också vanliga om det ska göras ett grupparbete. Bibliotekarien hjälper studenterna med hur de ska använda biblioteket, söka källor, värdera det som står i litteraturen med mera. Universitetsbiblioteken är också till för att hjälpa forskarna som ska doktorera genom att lära dem hur de ska ta fram fakta från världens alla hörn.

Fjärrlån

Förutom lokala uppgifter tillhandahåller även universitets- och högskolebiblioteken internationella och nationella uppgifter. Behöver du låna litteratur från andra bibliotek i Sverige eller utomlands, hjälper bibliotekarien dig med fjärrlån som är ett lån mellan två bibliotek. Beroende på vad det är du behöver låna kan det antingen vara som ett fjärrlån eller att du får material som kopior.

Flera mindre bibliotek

Vid ett universitet brukar det finnas ett stort centralbibliotek och några mindre salar, som kallas för fakultetsbibliotek, områdesbibliotek, eller institutionsbibliotek. Dessa mindre bibliotek kan vara en del av universitetsbibliotekens organisation.

Recommended Articles