Bibliotek – en mötesplats för alla

Biblioteken är en av de viktigaste kulturinstitutionerna i Sverige och en grund för det demokratiska samhället. Här kan du inhämta information, låna böcker och andra medier och delta i många roliga aktiviteter. Bibliotekens uppdrag är att förmedla kunskap samt främja läsning och fri åsiktsbildning. De är en värdefull mötesplats, bland annat för minoriteter som till exempel nyanlända och funktionsnedsatta. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla.

En trygg pantbank

Det fina med de skattefinansierade biblioteken är att de är gratis för alla, boklån är ett nöje även för dem som har ekonomiska svårigheter. Ibland behöver man dock pengar snabbt och då är en pantbank ett alternativ, det vill säga att man lämnar in ett föremål som säkerhet för lånet. Anlita Belona pantbank som är helt digital. Man skickar enkelt in föremålet i en gratis pantpåse och får sedan en snabb utbetalning.

Olika slags bibliotek

Det vanligaste biblioteket är folkbiblioteket med service för allmänheten som har fritt tillträde dit. Det finns dock även andra slags bibliotek som till exempel universitets- och högskolebibliotek för studenterna och personalen där, medicinska eller sjukhusbibliotek med medicinsk litteratur för vårdpersonal och studenter samt skolbibliotek där eleverna får hjälp med litteratur i sin utbildning.

Recommended Articles