Utbildning till bibliotekarie

Om du vill utbilda dig till bibliotekarie ska du läsa biblioteks- och informationskunskap på högskolan. Utbildningen är på tre eller fyra år, beroende på om du vill ta en kandidat- eller en magisterexamen. Du kan välja mellan heltidsstudier eller att läsa på distans. Du kan söka på din gymnasieutbildning eller om du tidigare har en högskoleutbildning. Om du enbart har gymnasieutbildning måste du komplettera utbildningen med vissa andra ämnen för att få en kandidat- eller magisterexamen.

Bra kompletteringsämnen

Ekonomi, naturkunskap och informationsteknologi är exempel på bra ämnen att komplettera med när du läser till bibliotekarie. Humanistiska ämnen och litteraturvetenskap är också bra att läsa. Numera finns det bibliotekarier som arbetar på andra arbetsplatser än bibliotek eftersom informationssökning är en del av jobbet. Det kan därför vara bra om du läst juridik, medicin, pedagogik med mera.

Framtidsutsikter

Just nu ser utsikterna bra ut för de som studerar till bibliotekarie och jobben ligger i balans, men det varierar lite i landet. I storstäderna där de stora företagen och sjukhusen finns, är behovet större. Har du dessutom bra kunskaper inom digitala medier och IT har du lättare att få jobb som bibliotekarie.

Recommended Articles