Vad gör en bibliotekarie?

Om du tänkt utbilda dig till bibliotekarie bör du vara social, tycka om att hjälpa folk och även tycka om att lösa problem, oftast genom sökning via olika databaser. En bibliotekarie bör heller inte ha problem att tala inför en grupp människor, och du ska kunna presentera böcker för dem som besöker biblioteket. Det är också bibliotekarien som ansvarar för inköp av böcker och andra tillbehör. Han/hon är utbildad i informationsteknik och kan därför hjälpa låntagarna att hitta artiklar med mera i både i elektroniska och tryckta medier.

Hjälpmedel

Bibliotekarien har flera olika slags hjälpmedel för att kunna hjälpa de som besöker biblioteket. Det kan vara olika former av medier, databaser och böcker. Bibliotekarien bestämmer vad som ska köpas in och vad som ska sparas. Allt som köps in ska katalogiseras och i dag är det smidigt att göra via datorn. Så sent som på 1990-talet var det fortfarande vanligt med kort med text skrivna på maskin, där alla uppgifter om exempelvis en bok fanns. I biblioteken stod stora skåp med lådor där korten förvarades, och det var där man då fick leta efter information. Numera kan man snabbt söka fram material från världens alla hörn via den digitala tekniken.

Olika slags bibliotek

Det finns inte bara folkbibliotek, där vem som helst som har ett bibliotekskort kan låna böcker och använda det biblioteket handhar. På ett skolbibliotek hjälper bibliotekarien eleverna med att hitta bra böcker att läsa och visar dem hur de kan ta fram fakta till exempelvis ett grupparbete.

Recommended Articles