Ett sjukhusbibliotek är precis som det låter, ett bibliotek som finns på ett sjukhus eller en vårdinrättning. På de större sjukhusen brukar det finnas ett särskilt medicinskt fackbibliotek, som i första hand är till för vårdpersonal.

Specialutbildade i databassökning

Bibliotekarierna som arbetar på sjukhusbibliotek har specialutbildning i datasökning i olika medicinska databaser. Om en läkare vill veta mer om en viss sjukdom eller har en patient med en märklig diagnos, kan bibliotekarien söka och förhoppningsvis få tag i mer uppgifter som läkaren kan använda. Databaserna som används är från världens alla hörn och det är ett viktigt redskap för läkare och annan personal som till exempel forskar. Många av dessa sjukhusbibliotek prenumererar på de största medicinska tidningstidskrifterna som exempelvis The Lancet som personalen och avdelningarna får låna för att läsa. De finns numera både i digital form och som vanliga tidskrifter.

Patientbibliotek

Detta bibliotek brukar ofta finnas synligt nära ingången, så besökarna kan stanna till där före eller efter besök hos vårdpersonal. Här finns böcker som patienter och personal får låna gratis. Det brukar även finnas ett läsrum som öppnar något tidigare än själva biblioteket. Där kan besökare och personal läsa dagstidningar eller veckotidningar i lugn och ro. Alla avdelningar får även de ett visst antal böcker som byts ut regelbundet.

Recommended Articles