Bibliotekens utveckling under tidiga 1900-talet

I och med industrialismen blev det stora förändringar i det svenska samhället. Industriarbetare blev vanligt i städerna och precis som borgarna hade gjort för hundra år sedan, började industriarbetarna organisera sig. Därför ledde det i början av 1900-talet till att bibliotekens utveckling låg folkrörelsen varmt om hjärtat. Nu började det så kallade vanliga folket också ställa krav på att få vara med i folkliga processer som till exempel att alla skulle få rösträtt. För att få rösträtt krävdes kunskap och utbildning och därmed folkskolor, studiecirklar och för att kunna studera behövdes bibliotek.

Vandringsbibliotek

Folkrörelsen var den rörelse som skötte vandringsbiblioteksverksamheten. Eftersom böckerna hade både inverkan och stor betydelse, var det viktigt att alla människor som ville läsa fick ta del av böcker. Det bildades då vandringsbibliotek där personal såg till att böcker skulle nå ut till rallare, sjömän, skogsarbetare, folkets hus och arbetsplatser där boklådor lämnades. Denna verksamhet fortsatte i folkutbildningens regi ända tills centralbiblioteken (nuvarande länsbiblioteken) grundades på 1930-talet. Efter vandringsbibliotekens tid blev det vanligt med bokbåtar, bokbussar med mera.

Bibliotekens fortsatta utveckling

Under första världskriget ökade kraven på bibliotek, eftersom det under kristider läses mer. Bibliotekens utlåning ökade kraftigt och nya bibliotek som exempelvis förbandsbibliotek, sjömansbibliotek och sjukhusbibliotek tillkom. Litteraturkvällar infördes och kända författare, berättade om sina författarskap. På 1930-talet började man med hyllsystemet, böckerna ställdes med andra ord i hyllor och folket kunde själva välja vad de ville läsa, istället för att be personalen om hjälp.

Valfrid Palmgren

En kvinna som hade stor betydelse för folkbibliotekens framfart i Sverige var Valfrid Palmgren. Hon var filosofie doktor och efter att kämpat politiskt i mer än tio år, lyckades hon få en donation från familjen Wallenberg så bygget av Stockholms stadsbibliotek kunde utföras. Den ståtliga byggnaden stod klar på Odengatan i Stockholm 1927.

Recommended Articles