Världens äldsta bibliotek

Ordet bibliotek härstammar från latinets bibliotheca, som i sin tur kommer från grekiskans bibliotheke. De allra äldsta kända bibliotek som hittats var oftast både arkiv och bibliotek. Vid arkeologiska utgrävningar har man hittat tempelrullar fulla med lertavlor beklädda av kilskrift. Arkiven som hittades innehöll i stort sett en sammanställning av inventarielistor och ekonomiska transaktioner. Det allra äldsta och mest kända privata arkivet fanns i Ugarit. Där fanns också inventarieförteckningar, religiösa texter som troligtvis har används som undervisningsmaterial för framtida skrivare.

Antika Grekland

De första personliga och privata samlingarna av skönlitteratur och facklitteratur är kända från 500-talet f.Kr. och de har hittats i antikens Grekland. I staden Alexandria grundades på 200-talet det omtalade alexandrinska biblioteket, och efter två sekel fanns det omkring 700 000 böcker, de flesta i form av bokrullar. Biblioteket i Alexandria var anslutet till Museion och dess forskningsverksamhet. Texterna skrevs oftast på pergament, eller på papyrus, som det skrevs på i Alexandria. De flesta bibliotekssamlingar var privata och allmänheten hade ingen tillgång till det som fanns där. Biblioteket i Alexandria var ett kungligt bibliotek och det fanns även andra offentliga bibliotek och dit hade de lärde tillträde.

Persien, Kina och Rom

I Persien var det vanligt att kungarna eller eliten i Persien skapade många bibliotek. Gundishapurakademin som skapades cirka 666 f.Kr. var ett betydande offentligt universitet i staden Gundishapur under senantiken och vid universitet undervisades filosofi, medicin, naturvetenskap och teologi.

De kinesiska boksamlingarna blev kända under qindynastin, som var deras första kejsardynasti (221–206 f.Kr). Under den andra kinesiska dynastin: handynastin (206 f.Kr.–220 e.Kr.) uppfanns troligtvis det allra första och kända katalogiseringssystemet för böcker. Dessa kataloger skrevs på rullar gjorda av silke som i sin tur förvarades i silkespåsar.

I Rom skapade fältherrar stora, privata bibliotek, där vissa boksamlingar kunde vara stulna. Lucia Cornelius Sulla Felix (Sulla 138–78 f.Kr) var en statsman och fältherre och han beslagtog samlingar som Theofrastos och Aristoteles hade i sina ägor när Aten blev erövrat av romarna 84 f.Kr. Det allra största privata bibliotek som är känt från den här tiden i romerska riket hade omkring 62 000 böcker. Kejsarna i Rom tävlade för att överträffa de tidigare innehavarna genom att öppna fler överdådiga bibliotek. I Rom var biblioteken offentliga och alla var välkomna. Besökarna fick sitta och läsa eller skriva av ur innehållet i ett och samma rum. Att låna med sig hem var sällsynt, de romerska biblioteken var tvåspråkiga, alla hade de en latinsk och en grekisk del.

Försök att skapa ett klassiskt bibliotek

Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (490–585) var en romersk författare, statsman och munk som under 500-talet e.Kr. försökte göra ett klassiskt bibliotek i syfte att skapa en bibliotekstradition. Detta bibliotek låg i staden Vivarium i södra Italien. Under den här tiden var biblioteken i Konstantinopel och Alexandria Medelhavsområdets största. Däremot avlägsnades snart biblioteket i Vivarium och redan efter ett sekel var det ett minne blott.

Recommended Articles