Tillbaka till Länsbibliotek Sydost Norton 360

Om Sydostbibliografier

Samtliga bibliografier är gjorda av Olle Wingborg utom Lessebo och Karlskrona som är gjorda av Nils Fredrik Hjelmqvist resp. Inger Jönsson.

Bibiografierna förtecknar litteratur enligt följande:

 • Alvesta t.o.m. 1996
 • Karlshamn t.o.m. 2002
 • Karlskrona t.o.m. 2008 (endast Aspö socken)
 • Lessebo t.o.m. 1995
 • Ljungby t.o.m. 2000
 • Markaryd t.o.m. 1999
 • Olofström t.o.m. 2004
 • Ronneby t.o.m. 2006
 • Sölvesborg t.o.m. 2001
 • Tingsryd t.o.m. 1993
 • Uppvidinge t.o.m. 1998
 • Växjö (Växjö stad t.o.m. 2008 socknarna Aneboda,
  Asa och Berg t.o.m. 2009 samt Bergunda, Hemmesjö,
  Tegnaby, Öja, Öjaby, och Östra Torsås t.o.m 2010)
 • Älmhult t.o.m. 1995.

Söktips

Automatisk och-sökning

Du kan söka på ett eller flera ord, personnamn eller ortnamn.

Automatisk trunkering

Det räcker att skriva början p ett ord, ex: 'trolle' ger träff p Trolledal etc. Trunkeringstecken, som *, fungerar inte.

Exempel

 • Något om jultraditioner. Sök på 'jul'.
 • Något om Christina Nilsson. Sök på 'christina nilsson'.
 • Något om gästgivargårdar. Sök på 'gästgiv'
 • (så får du träff även på gästgiveri etc).

Du kan sortera träfflistan på önskat sätt genom att klicka på respektive kolumnrubrik.

Nummer hänvisar till den tryckta utgåvan.

För Tingsryd och Älmhult kan där finnas kompletterande uppgifter.

Kontaktperson maria.lundqvist@regionblekinge.se

Bibliografierna finns även i tryckt form.

SignumFörfattareTitelÖvrigtIngår iÅrMedförfattareKommentarerNummer
Lz Zakrisson, ArvidHazén, Johannes Gustaf."Arvid i Sunnerbo." Till hågkomst och uppbyggelse.Växjö 1914. 26 s. 1914 - I häftet återges andliga sånger av "Arvid i Sunnerbo".621
EEngvall, Joël, Efr."En skandal" eller Tidens ansikte.Unos förlag. Markaryd 1931. 70 s. 1931 - En klagoskrift där författaren ondgör sig över att han ej erhöll den tjänst som överlärare han sökt i Markaryd.139
Lz Markaryds-Nisse, gästgivare, MarkarydLorentz, Gunnar."Hummerhjelms stövare." (Småländsk rapsodi. En antologi utgiven av Smålands nation i Lund. Lund 1958, s. 106-112.)1958  545
Lz Markaryds-Nisse, gästgivare, MarkarydLorentz, Gunnar."Hummerhjelms stövare." Den av snapphanarna fruktade Markaryds-Nisse - Sveriges berömdaste gästgivare. (Markarydsortens hembygdsförening 50 år. Jubileumsskrift. Markaryd 1972, s. 103-109.)1972  546
M.Traryd-HinnerydJohansson, Karl Gustaf."Kalle Fjärdingsmans" minnen nedtecknade 1929. Utgiven av Traheryds frimärksklubb i samband med Traryd åter postort 1-10-1990.Traryd 1990. 99 s. 1990 - Fjärdingsman Karl Gustaf Johansson (1869-1949) som var bosatt i Traryd nedtecknade sina minnen. 1990 trycktes dessa i en upplaga på 125 exemplar i samband med att Traryd åter blev postort. Utgavs ytterligare två gånger enligt följande: "Kalle fjärdingsmans" minnen nedtecknade 1929. Mjäryd 1997. 23 s. - Ur "Kalle Fjärdingsmans" minnen nedtecknade 1929. (Markarydsbygden d. 9(1999), s. 127-138.) - Se även nr 338, 734.656
E Språk- och läsprojektBäckman, Elisabeth."Kul med böcker!" Utvärdering av barnboksprojekt i Markaryds kommun.Lund 1985. 45 bl. Duplic.(Institutionen för tillämpad psykologi, Lunds universitet. - Psykologexamensuppsats 1985:33.)1985  178
Lz Haraldson, Sixten, professorHaraldson, Sixten."Lyssna till den granens susning..." (Markarydsbygden d. 2(1992), s. 9-13.)1992 - Sixten Haraldson (f. 1911 i Markaryd) har arbetat för FNs Världshälsoorganisation och härvid specialiserat sig på nomadfolk. Artikeln innehåller minnesbilder från uppväxten i Markaryd och därtill en rad fotografier, bl.a. av "Svenssons bok- och pappershandel" som hans mor Cecilia Svensson startade. - Sixten Haraldson har 1997 tillsammans med Anders Källgård utgivit följande bok: Öfolk, snöfolk och nomader. Resor i världens obygder.496
Lz Karlsson, Ragnar, mjölkdistributör, MarkarydFrick, Assar."Mjölka-Ragnar." (Markarydsbygden d. 3(1993), s. 42-43.)1993 - Intervju med Ragnar Karlsson den 23/1 1987, med tillägg 1993.526
FbrGustavsson, Stina."Runstenen" vid folkhögskolan i Markaryd. (Markarydsbygden d. 6(1996), s. 129-130.)1996Av Stina Gustavsson och Yngve Ogemark.- Stina Gustavsson berättar om en idé som uppstod i en hembygdscirkel där hon deltog - att som minne av cirkeln tillskapa en runsten. Hon skriver att "vi gjorde denna runsten läsåret 1960-1961". - Se även efterföljande nummer.209
OeThunander, Rolf."Vederstygglig grov synd och missgärning." En tidelagare i Sunnerbo. (Sunnerbokrönika. D. 2. 1600-tal. Ljungby 1997, s. 94-95.)1997  1015
12345678910...>>